Công ty thành viên & thương hiệu quốc tế Locker & Lock

Thành lập từ 1990, Locker & Lock cung cấp các giải pháp lưu trữ hiện đại cho các doanh nghiệp từ lĩnh vực giáo dục, khách sạn, resort, y tế, Công viên giải trí cho đến nhà máy xí nghiệp