Thông tin chi tiết

Với mảng Công nghệ, Nam Thủy Group tập trung vào mũi nhọn nghiên cứu và phát triển các dự án ứng dụng công nghệ IoT vào hệ thống Lưu trữ thông minh, Phần mềm điều khiển máy bán hàng tự động, CCTV & hệ thống khóa thông minh trên nền tảng công nghệ zigbee. Nam Thủy Group đã và đang chứng minh khả năng của mình không chỉ đáp ứng các giải pháp ở Việt Nam, mà còn vương ra thế giới thông qua các dự án quốc tế.